מיון לפי:
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 6 דפים | תכולת מיכל - 12 ליטר | עוצמת מנוע - 130 וואט |
162.0 ₪ כולל מע"מ
(138.5 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 10 דפים | תכולת מיכל-20 ליטר |
324.0 ₪ כולל מע"מ
(276.9 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 8 דפים | תכולת מיכל - 16 ליטר |
283.0 ₪ כולל מע"מ
(241.9 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 8 דפים | תכולת מיכל - 13 ליטר |
249.0 ₪ כולל מע"מ
(212.8 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 16 דפים | תכולת מיכל - 40 ליטר | עוצמת מנוע - 350 וואט |
2,000.0 ₪ כולל מע"מ
(1,709.4 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 17 דפים | תכולת מיכל - 34 ליטר |
1,356.0 ₪ כולל מע"מ
(1,159.0 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 14 דפים | תכולת מיכל - 22 ליטר | עוצמת מנוע - 210 וואט |
640.0 ₪ כולל מע"מ
(547.0 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 16 דפים | תכולת מיכל - 25 ליטר | עוצמת מנוע - 230 וואט |
714.0 ₪ כולל מע"מ
(610.3 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 18 דפים | תכולת מיכל - 32 ליטר | עוצמת מנוע - 300 וואט |
843.0 ₪ כולל מע"מ
(720.5 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 5 דפים | תכולת מיכל-12 ליטר |
345.0 ₪ כולל מע"מ
(294.9 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 5 דפים | תכולת מיכל-12 ליטר |
345.0 ₪ כולל מע"מ
(294.9 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 7 דפים | תכולת מיכל-14 ליטר |
395.0 ₪ כולל מע"מ
(337.6 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 12 דפים | תכולת מיכל-16 ליטר |
409.0 ₪ כולל מע"מ
(349.6 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 10 דפים | תכולת מיכל-23 ליטר |
565.0 ₪ כולל מע"מ
(482.9 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 16 דפים | תכולת מיכל-23 ליטר |
1,225.0 ₪ כולל מע"מ
(1,047.0 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 12 דפים | תכולת מיכל-15 ליטר |
795.0 ₪ כולל מע"מ
(679.5 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 10 דפים | תכולת מיכל-19 ליטר |
990.0 ₪ כולל מע"מ
(846.2 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 10 דפים | תכולת מיכל-19 ליטר |
899.0 ₪ כולל מע"מ
(768.4 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 12 דפים | תכולת מיכל-23 ליטר |
1,135.0 ₪ כולל מע"מ
(970.1 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 18 דפים | תכולת מיכל-25 ליטר |
1,390.0 ₪ כולל מע"מ
(1,188.0 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 8 דפים | תכולת מיכל - 25 ליטר | עוצמת מנוע - 200 וואט |
650.0 ₪ כולל מע"מ
(555.6 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 5 דפים | תכולת מיכל - 14 ליטר | עוצמת מנוע - 125 וואט |
174.0 ₪ כולל מע"מ
(148.7 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 7 דפים | תכולת מיכל - 20 ליטר | עוצמת מנוע - 130 וואט |
643.0 ₪ כולל מע"מ
(549.6 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 15 דפים | תכולת מיכל - 34 ליטר | עוצמת מנוע - 450 וואט |
1,193.0 ₪ כולל מע"מ
(1,019.7 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 15 דפים | תכולת מיכל - 27 ליטר | עוצמת מנוע - 300 וואט |
1,159.0 ₪ כולל מע"מ
(990.6 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 8 דפים | תכולת מיכל - 21 ליטר |
279.0 ₪ כולל מע"מ
(238.5 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 23 דפים | תכולת מיכל - 60 ליטר | עוצמת מנוע - 650 וואט |
3,116.0 ₪ כולל מע"מ
(2,663.2 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 27 דפים | תכולת מיכל - 60 ליטר | עוצמת מנוע - 650 וואט |
3,346.0 ₪ כולל מע"מ
(2,859.8 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 24 דפים | תכולת מיכל - 100 ליטר | עוצמת מנוע - 650 וואט |
3,959.0 ₪ כולל מע"מ
(3,383.8 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 29 דפים | תכולת מיכל - 100 ליטר | עוצמת מנוע - 650 וואט |
3,950.0 ₪ כולל מע"מ
(3,376.1 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 33 דפים | תכולת מיכל - 140 ליטר | עוצמת מנוע - 900 וואט |
5,777.0 ₪ כולל מע"מ
(4,937.6 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 43 דפים | תכולת מיכל - 140 ליטר | עוצמת מנוע - 900 וואט |
5,776.0 ₪ כולל מע"מ
(4,936.8 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 13 דפים | תכולת מיכל - 35 ליטר | עוצמת מנוע - 390 וואט |
3,187.0 ₪ כולל מע"מ
(2,723.9 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 10 דפים | תכולת מיכל - 35 ליטר | עוצמת מנוע - 390 וואט |
3,000.0 ₪ כולל מע"מ
(2,564.1 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 15 דפים | תכולת מיכל - 35 ליטר | עוצמת מנוע - 390 וואט |
2,256.0 ₪ כולל מע"מ
(1,928.2 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 16 דפים | תכולת מיכל - 35 ליטר | עוצמת מנוע - 580 וואט |
3,280.0 ₪ כולל מע"מ
(2,803.4 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 11 דפים | תכולת מיכל - 35 ליטר | עוצמת מנוע - 580 וואט |
3,278.0 ₪ כולל מע"מ
(2,801.7 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 22 דפים | תכולת מיכל - 35 ליטר | עוצמת מנוע - 580 וואט |
2,820.0 ₪ כולל מע"מ
(2,410.3 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 25 דפים | תכולת מיכל - 100 ליטר | עוצמת מנוע - 640 וואט |
6,115.0 ₪ כולל מע"מ
(5,226.5 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 15 דפים | תכולת מיכל - 100 ליטר | עוצמת מנוע - 640 וואט |
6,115.0 ₪ כולל מע"מ
(5,226.5 ₪ לפני מע"מ)
מגרסת חיתוך רגיל - רצועות
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 30 דפים | תכולת מיכל - 100 ליטר | עוצמת מנוע - 640 וואט |
4,466.0 ₪ כולל מע"מ
(3,817.1 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 25 דפים | תכולת מיכל - 120 ליטר | עוצמת מנוע - 640 וואט |
6,044.0 ₪ כולל מע"מ
(5,165.8 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 15 דפים | תכולת מיכל - 120 ליטר | עוצמת מנוע - 640 וואט |
5,230.0 ₪ כולל מע"מ
(4,470.1 ₪ לפני מע"מ)
מגרסת חיתוך רגיל - רצועות
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 30 דפים | תכולת מיכל - 120 ליטר | עוצמת מנוע - 640 וואט |
5,340.0 ₪ כולל מע"מ
(4,564.1 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 28 דפים | תכולת מיכל - 165 ליטר | עוצמת מנוע - 1300 וואט |
10,162.4 ₪ כולל מע"מ
(8,685.8 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 16 דפים | תכולת מיכל - 165 ליטר | עוצמת מנוע - 1300 וואט |
11,890.0 ₪ כולל מע"מ
(10,162.4 ₪ לפני מע"מ)
מגרסת חיתוך רגיל - רצועות
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 39 דפים | תכולת מיכל - 165 ליטר | עוצמת מנוע - 1300 וואט |
8,880.3 ₪ כולל מע"מ
(7,590.0 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 40 דפים | תכולת מיכל - 140 ליטר | עוצמת מנוע - 1600 וואט |
לפרטים 03-7155900
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 25 דפים | תכולת מיכל - 140 ליטר | עוצמת מנוע - 1600 וואט |
לפרטים 03-7155900
מגרסת חיתוך רגיל - רצועות
צורת גריסה - רצועות| כושר גריסה - 50 דפים | תכולת מיכל - 140 ליטר | עוצמת מנוע - 1600 וואט |
לפרטים 03-7155900
מגרסת חיתוך רגיל - רצועות
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 50 דפים | תכולת מיכל - 165 ליטר | עוצמת מנוע - 1600 וואט |
לפרטים 03-7155900
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 32 דפים | תכולת מיכל - 80 ליטר | עוצמת מנוע - 900 וואט |
3,940.0 ₪ כולל מע"מ
(3,367.5 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 22 דפים | תכולת מיכל - 80 ליטר | עוצמת מנוע - 900 וואט |
3,796.0 ₪ כולל מע"מ
(3,244.4 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 25 דפים | תכולת מיכל - 53 ליטר | עוצמת מנוע - 600 וואט |
2,469.0 ₪ כולל מע"מ
(2,110.3 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 18 דפים | תכולת מיכל - 53 ליטר | עוצמת מנוע - 600 וואט |
2,575.0 ₪ כולל מע"מ
(2,200.9 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 16 דפים | תכולת מיכל - 60 ליטר | עוצמת מנוע - 650 וואט |
3,676.0 ₪ כולל מע"מ
(3,141.9 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 11 דפים | תכולת מיכל - 60 ליטר | עוצמת מנוע - 650 וואט |
3,676.0 ₪ כולל מע"מ
(3,141.9 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 16 דפים | תכולת מיכל - 100 ליטר | עוצמת מנוע - 650 וואט |
5,000.0 ₪ כולל מע"מ
(4,273.5 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 13 דפים | תכולת מיכל - 100 ליטר | עוצמת מנוע - 650 וואט |
5,000.0 ₪ כולל מע"מ
(4,273.5 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 26 דפים | תכולת מיכל - 140 ליטר | עוצמת מנוע - 900 וואט |
6,400.0 ₪ כולל מע"מ
(5,470.1 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 19 דפים | תכולת מיכל - 140 ליטר | עוצמת מנוע - 900 וואט |
6,409.0 ₪ כולל מע"מ
(5,477.8 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 25 דפים | תכולת מיכל - 165 ליטר | עוצמת מנוע - 1600 וואט |
לפרטים 03-7155900
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 40 דפים | תכולת מיכל - 165 ליטר | עוצמת מנוע - 1600 וואט |
לפרטים 03-7155900
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 17 דפים | תכולת מיכל - 40 ליטר | עוצמת מנוע - 350 וואט |
2,300.0 ₪ כולל מע"מ
(1,965.8 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 19 דפים | תכולת מיכל - 40 ליטר | עוצמת מנוע - 350 וואט |
2,320.0 ₪ כולל מע"מ
(1,982.9 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 150 דפים | תכולת מיכל - 30 ליטר | עוצמת מנוע - 200 וואט |
2,229.0 ₪ כולל מע"מ
(1,905.1 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 13 דפים | תכולת מיכל - 20 ליטר | עוצמת מנוע - 150 וואט |
729.0 ₪ כולל מע"מ
(623.1 ₪ לפני מע"מ)
מגרסת פתיתים
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 25 דפים | תכולת מיכל - 140 ליטר | עוצמת מנוע - 1600 וואט |
לפרטים 03-7155900
צורת גריסה - פתיתים | תכולת מיכל - 38 ליטר | עוצמת מנוע - 250 וואט |
1,450.0 ₪ כולל מע"מ
(1,239.3 ₪ לפני מע"מ)
תוצרת איטליה
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 17 דפים | תכולת מיכל - 38 ליטר | עוצמת מנוע - 250 וואט |
1,350.0 ₪ כולל מע"מ
(1,153.8 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 6 דפים | תכולת מיכל - 26 ליטר | עוצמת מנוע - 200 וואט |
2,254.0 ₪ כולל מע"מ
(1,926.5 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 6 דפים | תכולת מיכל - 26 ליטר | עוצמת מנוע - 200 וואט |
1,554.0 ₪ כולל מע"מ
(1,328.2 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 7 דפים | תכולת מיכל - 40 ליטר | עוצמת מנוע - 270 וואט |
3,556.0 ₪ כולל מע"מ
(3,039.3 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 8 דפים | תכולת מיכל - 40 ליטר | עוצמת מנוע - 270 וואט |
3,374.0 ₪ כולל מע"מ
(2,883.8 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 10 דפים | תכולת מיכל - 80 ליטר | עוצמת מנוע - 270 וואט |
7,112.0 ₪ כולל מע"מ
(6,078.6 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 10 דפים | תכולת מיכל - 80 ליטר | עוצמת מנוע - 270 וואט |
6,550.0 ₪ כולל מע"מ
(5,598.3 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 18 דפים | תכולת מיכל - 34 ליטר | עוצמת מנוע - 380 וואט |
1,833.0 ₪ כולל מע"מ
(1,566.7 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 28 דפים | תכולת מיכל - 40 ליטר | עוצמת מנוע - 430 וואט |
1,900.0 ₪ כולל מע"מ
(1,623.9 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 7 דפים | תכולת מיכל - 13 ליטר | עוצמת מנוע - 150 וואט |
195.0 ₪ כולל מע"מ
(166.7 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 10 דפים | תכולת מיכל - 20 ליטר | עוצמת מנוע - 230 וואט |
235.0 ₪ כולל מע"מ
(200.9 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 16 דפים | תכולת מיכל - 25 ליטר |
755.0 ₪ כולל מע"מ
(645.3 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 22 דפים | תכולת מיכל - 28 ליטר |
1,080.0 ₪ כולל מע"מ
(923.1 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 18 דפים | תכולת מיכל - 35 ליטר |
1,150.0 ₪ כולל מע"מ
(982.9 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 10 דפים | תכולת מיכל - 29 ליטר
797.0 ₪ כולל מע"מ
(681.2 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 13 דפים | תכולת מיכל - 20 ליטר | עוצמת מנוע - 276 וואט |
1,160.0 ₪ כולל מע"מ
(991.5 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - רצועות | כושר גריסה - 25 דפים | תכולת מיכל - 34 ליטר | עוצמת מנוע - 255 וואט |
1,692.0 ₪ כולל מע"מ
(1,446.2 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 18 דפים | תכולת מיכל - 100 ליטר | עוצמת מנוע - 580 וואט |
4,690.0 ₪ כולל מע"מ
(4,008.5 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 12 דפים | תכולת מיכל - 100 ליטר | עוצמת מנוע - 580 וואט |
4,690.0 ₪ כולל מע"מ
(4,008.5 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 23 דפים | תכולת מיכל - 100 ליטר | עוצמת מנוע - 580 וואט |
4,080.0 ₪ כולל מע"מ
(3,487.2 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 15 דפים | תכולת מיכל - 40 ליטר | עוצמת מנוע - 580 וואט |
1,890.0 ₪ כולל מע"מ
(1,615.4 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 25 דפים | תכולת מיכל - 53 ליטר | עוצמת מנוע - 650 וואט |
4,590.0 ₪ כולל מע"מ
(3,923.1 ₪ לפני מע"מ)
צורת גריסה - פתיתים | כושר גריסה - 15 דפים | תכולת מיכל - 29 ליטר | מנוע - 260W
789.0 ₪ כולל מע"מ
(674.4 ₪ לפני מע"מ)

עוד מבית "קצת אחרת"
קטלוג מוצרי פירסום
חיפוש ראשי דיו וטונרים
אתר מאובטח
אבטחה
צור קשר
ריב"ל 18 תל אביב
03-7155900
roi@ktzat.co.il
קצת עלינו
חברת קצת אחרת ציוד משרדי לעסקים ופרטיים, משווקת ומפיצה את כל צרכי המשרד המודרני לחברות ועסקים בכל רחבי הארץ. אתם מוזמנים להגיע אל אולם התצוגה שלנו הנמצא ברחוב ריב"ל 18 בתל אביב ולהתרשם ממגוון המוצרים הרחב, המחירים התחרותיים ואיכות השירות כמובן. כחלק מפתרונות ציוד משרדי לעסקים אנו מספקים ריהוט משרדי, ראש דיו למדפסת, טונרים שולחנות עבודה, כסאות מנהלים, מדפסות טלפונים ועוד מגוון ציוד משרדי לעסקים.

אתר זה הוקם ומתוחזק ע"י חברת לוגייט חנויות וירטואליות מספקת שירותי הקמת אתרי מכירות
.4980469