עגלת קניות

אין מוצרים בסל
סכום ביניים: ₪ (מחק סל)
תקנון קצת אחרת

מנהלי האתר - ציוד משרדי קצת אחרת 
www.ktzat.co.il
היא החנות האינטרנטית (להלן האתר ), של קבוצת קצת אחרת למשרד בע"מ ח.פ. 512416173
(להלן החברה ) ,מרחוב ריבל 18 תל אביב ,המפעילה חנות בכתובת הנ"ל לממכר צרכי משרד
וציוד היקפי למחשבים החל משנת 1995.

קניין רוחני וזכויות יוצרים
מנהלי החברה ועובדיה  השקיעו ומשקיעים זמן וממון רב בהקמת האתר ועדכנו השוטף ובכלל זה :
צילום תמונות מוצרים , מלל , מפרטים טכניים , גרפיקה וכו'
מובהר בזאת כי החברה ומנהליה יראו בחומרה רבה פגיעה בזכויות הקניין הרוחני שלהם וחל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

אופן הרכישה
רכישת מוצרים באמצעות האתר מותרת לכל אדם או תאגיד רשום בישראל המחזיק כדין בכרטיס אשראי בר תוקף.
התמונות המוצגות בסמוך למוצרים נועדו להמחשה בלבד. בסמוך לכל מוצר מוצג מחירו בשקלים. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות הוספתם אל סל הקניות. ניתן להוסיף ולגרוע פריטים ולשנות כמויות בסל הקניות בכל עת עד להשלמת ההזמנה והרכישה בפועל. בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופת האתר.

אופן התשלום
התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. החברה מאפשרת  ללקוחותיה לשלם בעבור רכישת המוצרים באתר בתשלומים, ללא ריבית. מספר התשלומים משתנה בהתאם לסכום הרכישה. חיוב כרטיס האשראי בפועל יעשה לאחר הכנת המוצרים למשלוח וסמוך לשליחתם. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות טופס אלקטרוני המצוי באתר כאשר הם מוצפנים ומאובטחים על גבי שרת מאובטח.
אך אם למרות האמור לעיל  , בחר הלקוח שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי בטופס האלקטרוני באתר , החברה תיצור עימו קשר טלפוני תוך יום עסקים אחד ממועד ביצוע ההזמנה לצורך השלמת הרכישה ומסירת פרטי כרטיס האשראי . מובהר בזאת כי לעיתים אי מסירת פרטי כרטיס האשראי באתר גורמת לעיכוב במועדי האספקה.
 
הכנת ההזמנה
מרבית המוצרים המוצגים באתר נמצאים במחסני החברה , וזמינים לאספקה מיידית. במקרים חריגים, בהם אזל מוצר מהמלאי, תודיע על כך החברה טלפונית ללקוח ביום העסקים הסמוך למועד ההזמנה, וללקוח תשמר הזכות לבטל את העסקה ללא תשלום. החברה מתחייבת, כי לא תעכב משלוח הזמנה בשל מוצר שאינו נמצא במלאי ללא ידיעת הלקוח והסכמתו. מוצרים חסרים, בתנאי שהם קיימים במלאי היבואן או היצרן, ישלחו ללקוח בנפרד תוך פרק זמן קצר ללא חיוב נוסף בגין המשלוח.

משלוח
החברה שולחת את מוצריה לכל רחבי הארץ, המשלוח נעשה באמצעות שרותי השליחים של דואר ישראל וללקוחות עסקיים באזור תל אביב באמצעות עובדי החברה. מועדי האספקה המצוינים באתר כפופים להמצאות הלקוח בכתובת המשלוח בעת האספקה. ללקוח אשר לא ימצא בביתו או משרדו בעת ביקור השליח תושאר הודעה, לצורך תאום מחודש של מועד האספקה. לקוח שלא ימצא בביתו או משרדו לאחר שתואם עימו מועד אספקה ישא בעלות המשלוח החדש. 
מצ"ב קישור לתקנון משלוחים http://www.ktzat.co.il/infoPages.asp?InfoPageId=13

משלוח רהוט ומוצרים מיוחדים
באתר מוצגים רהיטים ומוצרים נוספים אשר בשל גודלם החריג או משקלם או אופיים , דורשים מהחברה הערכות לוגיסטית שונה לצורך משלוחם , אופן משלוח מוצרים אלו,  עלות המשלוח והסייגים למשלוח יצוינו באתר בסמוך למוצר.

החזרת מוצרים
ניתן להחזיר כל מוצר שלם ובאריזתו המקורית תוך 14 יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה. , לפי המאוחר, החברה תזכה את כרטיס האשראי או תשלח המחאה בגובה מלוא ערכו של המוצר המוחזר ללקוח בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך, מוצר אשר יוחזר לאחר שאריזתו נפתחה / נפגמה יחשב למוצר משומש ומההחזר הכספי ינוכה סכום בהתאם לשיקול דעתה בלעדי של החברה. על המוצרים המוחזרים להגיע אל משרדי החברה בכתובת הר"מ. הוצאות משלוח המוצרים יחולו על הלקוח.

דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה המוצר יוחזר על חשבון החברה.

אחריות למוצרים
למיכון משרדי, מדפסות, ציוד היקפי למחשב וציוד טכנולוגי, תצורף תעודת אחריות של היבואן ו/או נציג היצרן בארץ. מובהר בזאת כי האחריות לעבודה תקינה של המוצר מוטלת על היבואן ויצרן הציוד על פי כתב האחריות המצורף למוצר ואם חלה תקלה בפעולתו על הלקוח לפנות ליבואן על פי כתב האחריות שבידו, וכי במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400 ₪, תחול האחריות על החברה והיא תכנס בנעליו של היצרן/יבואן.
 על שאר המוצרים תינתן אחריות של החברה לשלושה חודשים מיום הרכישה וזאת בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר, מוצר שימצא בלתי תקין יתוקן או יוחלף בפריט זהה חדש או משומש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. הוצאות המשלוח של המוצר אל החברה יחולו על הלקוח והחזרתו אל הלקוח יחולו על החברה.

אחריות לראשי דיו וטונרים
על הלקוח לוודא היטב בטרם פתיחת אריזתו של המוצר כי הוא מתאים לדגם המדפסת שברשותו במידה והלקוח נוכח לדעת כי המוצר אינו מתאים למדפסת כאמור , הוא זכאי להחזירו תוך 30 יום שלם ובאריזתו המקורית אל החברה עפ"י הכתובת הר"מ כאשר הוצאות המשלוח חלות עליו  החברה תזכה את כרטיס האשראי או תשלח המחאה במלוא ערכו של המוצר המוחזר, למען הסר ספק מובהר כי לא נוכל לזכות ראש דיו או טונר אשר אריזתו נפתחה. ראשי דיו וטונרים אשר מוציאים תוצאות הדפסה גרועות אשר בעייני הלקוח נראים לכאורה פגומים, יש לשלוח אל החברה לצורך בדיקה במעבדת היבואן אנו מתחייבים להחזיר את הפריט הנבדק תוך 10 ימי עבודה, ראש דיו או טונר אשר נסתם או נפגם במהלך השימוש יתוקן במעבדות היבואן ויוחזר ללקוח להמשך שימוש, במידה והמוצר אינו ניתן לתיקון החברה תחליפו במוצר חדש וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הצהרת פרטיות
על מנת להשלים את הקנייה על הלקוח למסור את פרטיו האישיים, שם, שם חברה מס תעודת זהות או ח.פ כתובתו כתובת הדוא"ל ומספר כרטיס האשראי שברשותו, מובהר כי כל הפרטים הנמסרים מועברים אל החברה כשהם מוצפנים החברה זקוקה לפרטים אלו כדי להשלים את הליך הקנייה לצורך משלוח הפריטים וחיוב כרטיס האשראי החברה מתחייבת שלא להעבירם לצד שלישי, להוציא חברת האשראי 
האחראי על הגנת הפרטיות בחברה הוא ניסים מיוחס ניתן לפנות אליו בכתובת nissim@ktzat.co.il

     
אתר מאובטח
אבטחה
צור קשר
ריב"ל 18 תל אביב
03-7155900
roi@ktzat.co.il
קצת עלינו
חברת קצת אחרת ציוד משרדי לעסקים ופרטיים, משווקת ומפיצה את כל צרכי המשרד המודרני לחברות ועסקים בכל רחבי הארץ. אתם מוזמנים להגיע אל אולם התצוגה שלנו הנמצא ברחוב ריב"ל 18 בתל אביב ולהתרשם ממגוון המוצרים הרחב, המחירים התחרותיים ואיכות השירות כמובן. כחלק מפתרונות ציוד משרדי לעסקים אנו מספקים ריהוט משרדי, ראש דיו למדפסת, טונרים שולחנות עבודה, כסאות מנהלים, מדפסות טלפונים ועוד מגוון ציוד משרדי לעסקים.

בקר אותנו ב-Google+‎ Google
אתר זה הוקם ומתוחזק ע"י חברת לוגייט חנויות וירטואליות מספקת שירותי הקמת אתרי מכירות