עגלת קניות

אין מוצרים בסל
סכום ביניים: 0 ₪ (מחק סל)
תקנון קצת אחרת

 

קצת אחרת למשרד בע"מ ח.פ. 512416173 מרחוב ריב"ל 18 תל אביב ("החברה") ,מפעילה חנות בכתובת הנ"ל לממכר צרכי משרד וציוד היקפי למחשבים החל משנת 1995, וכן אתר המשמש כחנות מקוונת http://www.ktzat.co.il("האתר"). 

תקנון זה מפרט ומסביר את הכללים לביצוע רכישות באמצעות האתר והוא מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה. אנא קראו את תקנון זה שכן גלישה ו/או רכישה ו/או כל שימוש אחר באתר משמע הסכמה לכללים המפורטים בתקנון.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד/רבים לפי העניין.

 

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה באמצעות טל. 03-7155900 או אי מייל ktzat@ktzat.co.il

 

גלישה ו/או שימוש על ידך באתר, מכל סוג, לרבות הסתמכות על המחירים המוצעים באתר ורכישת מוצרים ו/או שירותים, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתקנון זה והתחייבותך על פיו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הוראות התקנון ובכלל זה תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש בכפוף לכל דין. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר אלא אם כן צוין אחרת. החברה תודיע על שינויים מהותיים בתקנון במקום בולט באתר. שימוש באתר על ידך מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ובכלל זה מדיניות הפרטיות, בכל כניסה לאתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

 

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה ו/או הוריך לא מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים
מנהלי החברה ועובדיה השקיעו ומשקיעים זמן וממון רב בהקמת האתר ועדכנו השוטף ובכלל זהצילום תמונות מוצרים , מלל , מפרטים טכניים , גרפיקה וכו'.
מובהר בזאת כי החברה ומנהליה יראו בחומרה רבה פגיעה בזכויות הקניין הרוחני שלהם וחל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו קצת אחרת הינה קניינו של המפרסם ובאחריותו, ואין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

 

אופן הרכישה 
רכישת מוצרים באמצעות האתר מותרת לכל אדם או תאגיד רשום בישראל המחזיק כדין בכרטיס אשראי בר תוקף.

החברה רשאית לשנות בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את ההיצע ו/או מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים שבאתר.

 

יובהר, כי החברה תעשה כמיטב יכולתה להציג את תמונת המוצר במדויק אך תיתכן שונות בין התמונה לבין המוצר שיסופק, בין היתר, בגין אופן צילום התמונה והצגתה באתר ולא תהיה כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

 

בסמוך לכל מוצר מוצג מחירו הכולל בשקלים. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות הוספתם אל סל הקניות. ניתן להוסיף ולגרוע פריטים ולשנות כמויות בסל הקניות בכל עת עד להשלמת ההזמנה והרכישה בפועל. בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופת האתר. מחיר דמי המשלוח יופיעו בנפרד בסל הקניות.

החברה אינה מתחייבת כי מחירי המוצרים באתר יהיו זהים למחירי המוצרים הנמכרים בחנות ובכל מקרה המחיר הקובע למוצרים המסופקים באמצעות האתר הינו המחיר המוצג באתר בסמוך למוצר.

 

אופן התשלום 
התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. החברה מאפשרת ללקוחותיה לשלם בעבור רכישת המוצרים באתר בתשלומים, ללא ריבית. מספר התשלומים משתנה בהתאם לסכום הרכישה. חיוב כרטיס האשראי בפועל יעשה לאחר הכנת המוצרים למשלוח וסמוך לשליחתם. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות טופס אלקטרוני המצוי באתר כאשר הם מוצפנים ומאובטחים על גבי שרת מאובטח.
על אף האמור לעיל, אם בחר הלקוח שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי בטופס האלקטרוני באתר, החברה תיצור עימו קשר טלפוני תוך יום עסקים אחד ממועד ביצוע ההזמנה לצורך השלמת הרכישה ומסירת פרטי כרטיס האשראי . מובהר בזאת כי לעיתים אי מסירת פרטי כרטיס האשראי באתר עלולה לגרום לעיכוב במועדי האספקה.
 

הכנת ההזמנה 
מרבית המוצרים המוצגים באתר נמצאים במחסני החברה , וזמינים לאספקה מיידית. במקרים חריגים, בהם אזל מוצר מהמלאי, תודיע על כך החברה טלפונית ללקוח ביום העסקים הסמוך למועד ההזמנה, וללקוח תשמר הזכות לבטל את העסקה ללא תשלום.

במידה ומוצר מסויים אינו זמין במלאי החנות תהיה החברה רשאית לבטל גם היא את העסקה/המוצר עקב חוסר המוצר במלאי.

משלוח 
החברה שולחת את מוצריה לכל רחבי הארץ, המשלוח נעשה באמצעות שרותי השליחים של דואר ישראל, חברת שליחויות חיצונית וללקוחות עסקיים באזור תל אביב והמרכז באמצעות עובדי החברה.

באתר מוצגים רהיטים ומוצרים נוספים אשר בשל גודלם החריג או משקלם או אופיים , דורשים מהחברה הערכות לוגיסטית שונה לצורך משלוחם , אופן משלוח מוצרים אלו, עלות המשלוח והסייגים למשלוח יצוינו באתר בסמוך למוצר.

מצ"ב קישור לתקנון משלוחים http://www.ktzat.co.il/infoPages.asp?InfoPageId=13

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים 

מדיניות ביטול ההזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") ככל שהוא חל על העסקה.

צרכן רשאי לבטל את העסקה שלא עקב פגם מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר. על אף האמור, לא ניתן לבטל עסקה של טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

ניתן לבטל את העסקה בדרכים הבאות: בטלפון או בחנות, בדואר רשום, בדוא"ל לכתובת ריב"ל 18, תל אביב, בפקס 03-6870715 ובאמצעות האתר באמצעות הקישור : https://www.ktzat.co.il/contactus.asp

הודעת הביטול של הלקוח תכלול את שמו ואת מספר הזהות שלו.

ביטל צרכן עסקה כאמור שלא עקב פגם, תחזיר החברה לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל חיובו בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת הביטול. החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם. במידה והצרכן קיבל את הנכס נושא העסקה עליו להחזירו לחנות.

על אף האמור, צרכן שהוא אזרח ותיק, אדם עם מוגבלות או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן אשר ההתקשר בעסקת מכר מרחוק יוכל לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום מסירת הנכס או מיום קבלת המסמך עם פרטי העסקה לפי המאוחר. אפשרות ביטול זו רק אפשרית אם ההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, המוצר יוחזר על חשבון החברה

אחריות למוצרים

לגבי מוצרי חשמל, אלקטרוניקה ומוצרים עם מנגנון מכני, שעלותם מעל 150 ₪ תינתן אחריות יבואן/יצרן לשנה לפחות ובהתאם לדין.

במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400 ₪, תחול האחריות על החברה והיא תכנס בנעליו של היצרן/יבואן.

במידה ומוצר מסויים מקבל אחריות ישירות ע"י היבואן על הלקוח יהיה לפנות ישירות ליבואן על מנת לקבל את האחריות (על פי תנאי השירות והאחריות שנותן היבואן למוצר).

 

לגבי סוללות ומטענים של מוצרים חשמליים / מחשבים ניידים חדשים - האחריות הינה עד לשנה גם אם הלקוח ביצע הרחבת אחריות למחשב (אלא אם צויין אחרת בתנאי האחריות ו/או החשבונית).

 

מדיניות הגנת הפרטיות 

קצת אחרת רואה חשיבות רבה לשמור על פרטיות המשתמשים באתר.

למען הסר ספק, מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מן התקנון והשימוש באתר על ידיך מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו.

בעת ביצוע הזמנה באתר אתה תתבקש למסור לצורך ביצוע הזמנה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל. כמו כן, אתא רשאי למסור ח.פ או מספא ת.ז. ("מידע אישי"). אתה מתחייב למסור מידע נכון ומדויק בלבד. יש לך זכות לבקש לעיין במידע אודותיך השמור בידי החברה בכל עת.

בעת ביצוע הזמנה מעל 400 ₪ רשאית החברה לבקש עותק של תעודה מזהה של הגורם המשלם לצורכי אימות. העותק יישמר בחברה אצל גורם מורשה ורלבנטי בלבד לתקופה של עד שנה ממועד הרכישה ולא ייעשה בו כל שימוש מעבר למטרות המצוינות לעיל. 

לצורך ביצוע ההזמנה אתה מתבקש לבחור סיסמה שדרכה תוכל לעקוב אחר ההזמנה. יובהר כי החברה אינה אחראית אם נעשה שימוש בסיסמה על ידי מי שאינו מורשה לכך ועליך לשמור על הסיסמה היטב.

מובהר כי התשלום מתבצע באמצעות חברות האשראי וכי הנתונים מועברים באופן מוצפן בלבד ואין לקצת אחרת גישה ו/או מידע אודות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים על ידך בעת ביצוע התשלום.

לא חלה עליך כל חובה על פי חוק לספק או למסור לחברה כל מידע אישי ואתה רשאי לפנות אלינו בכל עת בבקשה להסיר את המידע האישי. עם זאת, ללא קבלת המידע אישי כאמור ייתכן ולא נוכל להשלים את העסקה ו/או לספק לך את השירות הנדרש.

קצת אחרת  תשמח לשלוח אליך מפעם לפעם דברי פרסומות הכוללים בין היתר מבצעים שהחברה מציעה ללקוחותיה. לשם כך, בעת מילוי הזמנה אתה מתבקש לציין אם אתה מעוניין לקבל דברי פרסומת של החברה לדוא"ל שצוין על ידך. יובהר כי  ניתן להסיר את עצמך באמצעות הודעת דוא"ל מרשימת התפוצה של החברה בכל עת.

החברה מתחייבת שלא להעביר מידע אישי לצד שלישי, להוציא חברת האשראי באמצעותה מתבצעת העסקה, לצרכי ביצוע העסקה בלבד. 

החברה רשאית לאסוף מידע אישי ומידע סטטיסטי באופן אוטומטי לרבות מידע אודות ביקוריך באתר, והשימוש שתעשה בשירותים באתר. מידע זה עלול לכלול פרטים בנוגע למקום המחשב וכתובת ה-IP שממנו נעשה שימוש באתר, מערכת ההפעלה, מזהה הדפדפן, נתוני מיקום, סוג דפדפן, שמות דומיינים, הגדרת שפה ומידע נוסף בנוגע להרגליך באתר, הזמנת מוצרים שבוצעו, צפייה בעמודים באתר. החברה רשאית לאסוף מידע זה באמצעות שימוש ב- cookies, קבצי רישום וטכנולוגיות מעב אחרת. המידע כאמור נשמר במערכות מחשב של קצת אחרת ומשמש אותה לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים.

החברה פועלת לשמירה על המידע השמור בידה ובכלל זה דואגת למנגנוני אבטחה לצמצום הסיכונים מפני פריצה ו/או דליפה ו/או חשיפה של המידע לגורם שאינו מוסמך ("אירוע אבטחת מידע"). בעת  אירוע אבטחת מידע  תפעל החברה בהתאם לדין.

אחראי על הגנת הפרטיות בחברה הוא ניסים מיוחס ניתן לפנות אליו בכתובת nissim@ktzat.co.il.

 

אתר מאובטח
אבטחה
צור קשר
ריב"ל 18 תל אביב
03-7155900
roi@ktzat.co.il
קצת עלינו
חברת קצת אחרת ציוד משרדי לעסקים ופרטיים, משווקת ומפיצה את כל צרכי המשרד המודרני לחברות ועסקים בכל רחבי הארץ. אתם מוזמנים להגיע אל אולם התצוגה שלנו הנמצא ברחוב ריב"ל 18 בתל אביב ולהתרשם ממגוון המוצרים הרחב, המחירים התחרותיים ואיכות השירות כמובן. כחלק מפתרונות ציוד משרדי לעסקים אנו מספקים ריהוט משרדי, ראש דיו למדפסת, טונרים שולחנות עבודה, כסאות מנהלים, מדפסות טלפונים ועוד מגוון ציוד משרדי לעסקים.

בקר אותנו ב-Google+‎ Google
אתר זה הוקם ומתוחזק ע"י חברת לוגייט חנויות וירטואליות מספקת שירותי הקמת אתרי מכירות